Kadra Holistycznej Szkoły Trenerów

Kadra projektu

Od wielu lat prowadzimy szkoły trenerów i inne projekty obejmujące problematykę zawodu trenera i pracy z grupami i zespołami. Pracujemy dla różnorodnych wymagających grup odbiorców w przestrzeni biznesu i rozwoju osobistego, dla firm, uczelni, sektora pozarządowego, sami oferujemy własne autorskie warsztaty. Każdy z nas ma za sobą specjalistyczne szkolenia trenerskie i coachingowe. Rekomenduje nas Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Mamy różne specjalizacje i style w pracy trenerskiej, dzięki temu jako zespół Holistycznej Szkoły Trenerów stanowimy uzupełniającą się całość. Poniżej zamieszczamy informacje szczegółowe o nas.

Bartosz Płazak  

Trener kompetencji społecznych. Posiada rekomendacje  I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi warsztaty edukacyjne, treningi interpersonalne, rozwojowe, spontaniczności i twórczości. Specjalizuje się w szkoleniach dla trenerów i liderów. Pracuje dla biznesu, NGO,  uczelni,  w projektach unijnych i komercyjnych. Wieloletni projektant, opiekun merytoryczny i koordynator projektów szkół  trenerskich autor cykli edukacyjnych, projektów rozwojowych, imprez edukacyjnych w tym warsztatów  pod żaglami. W swoich warsztatach łączy pracę na procesie grupowym,   doświadczenie i zaangażowanie grupy  z przekazem merytorycznym  i praktycznym. Stosuje klasyczne narzędzia, techniki teatru improwizacji i podejście prowokatywne. Realizował warsztaty trenerskie dla największych korporacji w kraju. Podejście holistyczne do człowieka i świata to jego drogowskaz. Z wykształcenia ekonomista, studia podyplomowe z psychologii i zarządzania. W czasie wolnym żagle, gitara, domy ze słomy. Ponad  1100 dni na sali szkoleniowej,  44  lata w metryce,  17 lat pracy w dużych firmach, 13 lat pracy trenerskiej.

Ryszard Kulik  

Doktor psychologii, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (rekomendacja II st.) Od 26 lat zaangażowany w prowadzenie grup w ramach edukacji psychologicznej i ekologicznej. Specjalizuje się w prowadzeniu treningów interpersonalnych na procesie, w ramach których wypracował unikatową formułę pracy z grupą. Ma za sobą ponad 4200 godzin tego rodzaju szkoleń. Poza tym specjalizuje się w prowadzeniu grup w obszarze ekopsychologii i głębokiej ekologii. Jego misją jest towarzyszenie człowiekowi w procesie przekraczania oddzielenia od samego siebie, innych ludzi i przyrody. Jest autorem książek dotyczących relacji człowiek – natura, w których łączy perspektywę psychologiczną, duchowa i ekologiczną, m.in. „Odkrywanie natury”, „Stąpając mocno po Ziemi”, czy „Człowiek wobec natury”.  Inspirację czerpie z bliskiego kontaktu z przyrodą, psychologii humanistycznej i filozofii głębokiej ekologii. Ur..1966

 

Agnieszka BrongielAgnieszka Brongiel 

Trener umiejętności psychospołecznych i coach, związana ze szkoleniami od 2002 roku. Marketer, praktyk biznesu i strateg. Ostatnie lata jako dyrektor Biura Wsparcia Sprzedaży zarządzała pracą czterech zespołów w tym Zespołu Trenerów Wewnętrznych.  W trakcie 25-letniej praktyki biznesowej wprowadzała na rynek kilka firm, a wielu pomagała w rozwoju, wspierała strategiczne zmiany. Jest pomysłodawcą i realizatorem kampanii marketingowych oraz eventów. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu przywództwa i zarządzania, w tematach dotyczących szeroko rozumianej komunikacji, budowania relacji z klientem, oddziaływania na klienta i budowania lojalności poprzez zrozumienie i dostarczenie wartości. Jest pomysłodawcą i opiekunem merytorycznym przedsięwzięć rozwojowych w dużych korporacjach. Wspiera i rozwija trenerów. Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych i studiach podyplomowych. Z wykształcenia ekonomistka. Z zamiłowania pani od rozwoju dzieci i młodzieży. Ur. 1973

 

Paweł Miąsek 

Psycholog, doktorant UŚ, wykładowca SWPS, pracownik naukowy WSZOP, trener biznesu 5 stopnia kwalifikacji EQF (European Qualifications Framework) z rekomendacją I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Coach z wieloletnim doświadczeniem w trakcie międzynarodowej akredytacji. Trener programów szkoleń train the trainer. Autor artykułów w punktowanych czasopismach naukowych z zakresu psychologii społecznej i pracy. Propagator i fascynat szkoleń outdoorowych z wykorzystaniem technik wspinaczkowych. Konsultant biznesu w zakresie strategii szkolenia Zasobów Ludzkich. Tutor prowadzący programy liderów społecznych. W warsztacie trenerskim wykorzystuje metody pracy z ciałem oraz podejście prowokatywne. Z zamiłowania wspinacz skałkowy, eksplorator jaskiń i podróżnik.   Łącznie zrealizował 12500 godzin szkoleniowych, 700 coachingu godzin coachingu oraz 3600 godzin tutoringu, ur. 1981

 

Agata BrzóskaAgata Brzóska 

Absolwentka Filologii Romańskiej na Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu, szkoły trenerów LAB, Arteterapii na GWSP w Chorzowie, Akademii Profesjonalnego Coachingu na WSB w Dąbrowie Górniczej. Trener, arteterapeuta, coach, w trakcie procedury rekomendacyjnej PTP, w trakcie procedury akredytacyjnej ICF. Instruktorka teatralna. We współpracy  z Fundacją Rozwiń Skrzydła tworzy i prowadzi cykliczne spotkania Teatru Improwizacji „Improvokacja” w Katowicach, szkolenia trenerskie,iventy i rozwojowe i wyjazdy integracyjne. Jest organizatorem warsztatów pod żaglami i wydarzeń o charakterze artystycznym (autorski program „Psychofreski” 2012-2014). Pracuje jako   trener wewnętrzny w dużej międzynarodowej firmie (szkolenia liderskie,z zakresu obsługi klienta obcojęzycznego, autoprezentacji, komunikacji międzykulturowej, szkolenia wprowadzające, rekrutacje ,w języku angielskim i francuskim. Rozwija się w kierunku łączenia technik twórczych z coachingiem. Ur. 1984.

« powrót